10 februari 2022

Hosted Zimbra Spoed patch

Op dit moment word er een spoedpatch geïnstalleerd op de Hosted Zimbra omgeving. Hier kan een verstoring in naar voren komen in de dienstverlening, maar word geen dataverlies in verwacht.